Grondreiniging

Naast het zuiveren van vervuilde gronden door stenen, organisch materiaal als bodemvreemde materialen (vb hout, plastiek,etc...)

kan Top Noord ook voor zwaar vervuilde gronden met minerale oliën, PAK's of zware metalen een oplossing aanbieden.

Door onze partnership kunnen wij gronden bewerken door zowel biologische, fysico-chemische als thermische reiniging.

De gereinigde gronden kunnen dan herbruikt worden voor verschillende doeleinden.

 

Vraag prijs of informatie via onze contactpagina